Boligselskab
Boligselskabet Rosenvænget

Vi gør opmærksom på, at der i nogle afdelingerne i dette selskab udlejes efter fleksible udlejningsregler. Hvis du er ansøger og benytter "Vis placering"vil du ikke få oplyst den rigtige placering på ventelisten idet den ikke kan oplyses når der benyttes fleksible udlejningsregler. Dette glæder uanset om du er opskrevet på den almindelige eller fleksible venteliste.

                            

Fleksibel udlejning:
Der findes flere forskellige kriterier til udlejningen at boligerne i de forskellige afdelinger, herunder kan ses hvilke kriterier der findes i de forskellige afdelinger.

 

Frederikssund kommune:

I afdelingerne 8-4, 8-5, 8-6, 8-20, 8-25, 8-26, 8-31 er følgende gældende:

 

Udlejning af 1/3 af familieboligerne sker efter særlige kriterier (gælder ikke ungdomsboliger)

Enlige sidestilles med børnefamilier ved udlejning af 3-rums lejligheder op til 70 m2.

Par sidestilles med familier med børn samt enlige med børn ved udlejningen af 4-rums lejligheder op til 90 m2

 

1. Arbejdsmarkedstilknytning i Frederikssund kommune (fast arbejde, mindst 25 timer ugentligt) med nuværende bopæl beliggende mindst 50 km fra Frederikssund centrum.

2. Skilsmissefortrin til forældre der bor i Boligselskabet Rosenvænget, som ved ophør af ægteskab, brudt parforhold eller lignende har behov for en bolig. Det er et krav, at minimum ét barn ved tildelingen af boligen skal være under 18 år og have folkeregisteradresse hos den af forældrene der bliver boende i Boligselskabet Rosenvænget. Det er desuden et krav, at forældrene umiddelbart op til ophøret/bruddet har boet sammen i mindst 2 år i en bolig i Boligselskabet Rosenvænget, hvilket skal dokumenteres ved en bopælsattest. Fortrinsretten er gældende i et år fra fraflytningsdatoen.

 

Egedal kommune:

I afdeling 8-24 er gældende:

 

Udlejning af 15% af familieboligerne sker efter særlige kriterier (gælder ikke ungdomsboliger)

1. Borgere fra hele Egedal kommune med børn under 18 år, som pga. skilsmisse eller brudt parforhold der ønsker en bolig i Egedal kommune.

2. Udenbys borgere med fast arbejde i Egedal kommune, som ønsker at flytte tættere til arbejdet.

3. Inden-og udenbys borgere med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

4. Borgere fra hele Egedal kommune på 55 år eller derover, som ønsker en mere senioregnet bolig end den nuværende bolig.

5. Borgere der har tilknytningsforhold til Egedal kommune. Eksempelvis kan de have familie i kommunen, eller de kan være opvokset i kommunen og ønsker at flytte tilbage.

 

Gribskov kommune:

I afdeling 8-51 er gældende:

Udlejning af familieboligerne sker efter særlige kriterier.

Ansøgerne skal være over 50 år.


For yderligere oplysninger kontakt kundeservice på 76 64 64 64

Gebyrtype Beløb
Opnoteringsgebyr 190,00
Ajourføringsgebyr 190,00
Opnoteringsgebyr, fleksible kriterier 65,00
Ajourføringsgebyr, fleksible kriterier 65,00
 

Afdelinger i Boligselskabet Rosenvænget.
Falkenborgvej
(8-4)
Falkenborgvej 100-166
Etagebyggeri opført i 1968
Frederikssund Nord 1
(8-5)
Heimdalsvej 51-81
Etagebyggeri opført i 1971
Højhuset
(8-6)
Heimdalsvej 7-9
Etagebyggeri opført i 1976
Birkevænget
(8-16)
Birkevænget 1-53
Etagebyggeri opført i 1990
Østergården
(8-19)
Frederiksborgvej 10
Renoveret i 2004
Gefionparken
(8-20)
Gefionvej 26-90
Etagebyggeri/rækkehus i 3 plan. Opført 2004
Rosenfeldt
(8-21)
Rosenfeldt 19-53
Æblelunden
(8-24)
Æblelunden
Mårleddet 5-8
Rosenvænget
(8-25)
Rosenvænget 1-16 og Rosenvej 1-31
Etagebyggeri opført fra 1952 - 1962
Græse Bakkeby
(8-26)
Bybakken 1-82 og 84-176
Dalskrænten 1-124
Byhøjen 1-104
Tæt/Lavt byggeri opført i 1982
Æblelunden 2. etape
(8-32)
Mårleddet
Familieboliger
Smørum Rådhus
(8-34)
Familieboliger under opførsel
Ældreboliger i Ramløse
(8-40)
Kirsebærhaven 35-41
Afdelingen er opført i 1992 og består at 4 ældreboliger
Præstevænget
(8-41)
Præstevænget 2-20
Tæt/Lavt byggeri opført i gule sten i 1992
Helsingegården
(8-42)
Kirkegade 25-27
Nygade 35-37
Parkvænget 22-24
Trongården
(8-43)
Trongårdsbakken 1, 3210 Vejby
Plejecenter som er opført i Tæt/Lavt byggeri i 1996 i gule sten.
4 x 4 ældreboliger
(8-44)
Nybovænge m.fl.
Tæt/Lavt byggeri opført i 1995
Helsingevej/Parkvænget/Kongensgavevej
(8-45)
Parkvænget 3A - 9D
Kongensgavevej 73-81
Helsingevej 2 A,B,C,D
Søfryd - Bofællesskab
(8-46)

Bofællesskab Haragergård
(8-47)
Nygade 41-55
Opført 2005
Birkeparken
(8-49)
Askly
(8-51)
Frederiksborgvej 42-46, 3200 Helsinge
Haragergård
(8-52)
Nygade Hammerichsvej
Tæt/Lavt byggeri opført i 1992, bestående af ældreboliger, familieboliger og ungdomsboliger.
Domea
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
e-mail domea@domea.dk